Inspiratie uit boeken

Internet is niet het antwoord (boekbespreking)

Internet is niet het antwoord (boekbespreking)

Internet is niet het antwoord (boekbespreking) ‘Al­tijd goed wan­neer een boek je zo aan het den­ken zet’ meent Pa­trick Da­vid­son. Hij las voor Management Boek Magazine het boek ‘In­ter­net is niet het ant­woord‘ van An­drew Keen, een zeer kri­ti­sche ana­ly­se van de in­ter­ne­teco­no­mie en Ame­ri­kaan­se tech-be­drij­ven zo­als Fa­cebook, Uber, Ama­zon, Ap­ple, Goog­le en Whats­app. Wat is de im­pact die in­ter­net…

Lees verder