De toekomst van werk (Video met Patrick Davidson)

De toekomst van werk (Video met Patrick Davidson)

De toekomst van werk (Video met Patrick Davidson)

Toekomst van werk: in deze korte video vertellen Patrick Davidson & Hans van der Loo over hun boek Werkvuur.

De toekomst van werk

In het boek Werkvuur beschrijven Davidson en Van der Loo de paradox van werkvuur:  we hechten meer belang aan werk dan ooit. Maar tegelijkertijd verliezen we daar ook steeds meer energie bij. Werk zou een bron van geluk moeten zijn, maar is dat meestal niet. De vraag is of dit in de toekomst beter wordt.

De toekomst van werk wordt volgens ons – en vele experts die we spraken – gedomineerd door drie V’s:

    • Verdwijnen van banen (robots)
    • Verwaarlozen van banen (bol.com, Uber)
    • Vervreemding van banen (onzinbanen).

Dat levert een toekomstige werkwerkelijkheid op die grauw kleurt. Of het allemaal zo negatief zal uitpakken, is nog ongewis. Pessimisten en optimisten tuimelen over elkaar heen om hun licht op de toekomst van werk te laten schijnen. Wat we onder de huidige omstandigheden het beste kunnen doen: goed kijken wat er om ons heen gebeurt en op basis daarvan je eigen standpunt bepalen.

Werk moet in de ‘Re-Visie’: we moeten opnieuw leren denken over het waarom, hoe en wat van werk. Door de wetenschap en vooral ook door iedereen die werk een warm hart toedraagt.

Zo wakker je het werkvuur aan

Beantwoord de volgende vragen – over de toekomst van werk – voor jezelf. Of doe dat samen met je teamgenoten.

  • Herken je de paradox van werkvuur ook bij jezelf en je collega’s? En ervaar je de paradox van werkvuur ook zelf? Vind jij het belangrijk om te werken? Als je niet zou werken, wat zou je dan missen? Hoe bevalt het werk je in de praktijk? Wat vind je er positief aan, wat valt je tegen?
  • Zie jij tekenen van de 3 V’s om je heen en baart je dat zorgen? Zie jij tekenen van het verdwijnen, de verwaarlozing en vervreemding van werk om je heen? Kun je voor een of meerdere V’s voorbeelden geven? Baren die voorbeelden je zorgen voor wat betreft de toekomst? Zullen mensen het afleggen in de race met robots? Denk je dat de verwaarlozing en verloedering van werk die nu aan de onderkant van de kluseconomie zichtbaar zijn, zich verder zullen verspreiden? Zie jij om je heen ook voorbeelden van onzinbanen? Wat vind je eigenlijk van de discussie hierover? Wat zou er in jouw ogen tegen de drie V’s ondernomen kunnen worden? Wie zou wat jou betreft daarin een voortrekkersrol kunnen vervullen?
  • Is er in jouw organisatie sprake van een nieuwe en toekomstbestendige visie op werk? Zo ja, ken je die visie?
  • In hoeverre is in jouw werkomgeving (team, organisatie) sprake van een upgrade van werk? In welke mate fungeert jouw organisatiecultuur als een magneet om talent aan te trekken? En in hoeverre wordt technologie binnen jouw organisatie ingezet om verbindingen te versterken en hindernissen weg te nemen? Hoeveel ruimte krijg je voor opleiding (re-skilling, up-skilling)? Vind je dit genoeg om straks sterk te staan tegen- over de in het hoofdstuk genoemde ontwikkelingen?

BESTEL HET BOEK WERKVUUR

Leave a comment